Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova una modificació de les ordenances fiscals amb reducció de l’IBI i increment de la taxa de la brossa

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat en sessió extraordinària celebrada aquest dijous 26 d’octubre una modificació de les ordenances fiscals de la taxa de la brossa i l’IBI.

D’acord amb la proposta aprovada pel Ple, s’incrementarà un 80 % la taxa del servei de recollida, transport i tractament d’escombraries per tal de donar compliment a la Llei Estatal 7/2022 de residus i de sòls contaminats per a una economia circular, que obliga als ajuntaments a equilibrar els ingressos de la taxa i les despeses del cost de servei. Aquest punt va ser aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC) i els vots en contra d’ERC i VOX

L’alcalde, Óscar Sánchez, va explicar que “en els darrers anys el preu del servei de la recollida, transport i tractament dels residus ha anat pujant a causa de la inflació, els costos de l’energia, el cànon d’incineració de la Generalitat i la tarifa de Sirusa per revaloritzar energèticament la fracció rebuig i l’Ajuntament havia anat absorbint aquestes pujades sense repercutir-les als ciutadans”. Però ara aquesta nova Llei estatal obliga als ajuntaments a equilibrar els ingressos de la taxa i les despeses del cost de servei, de manera que la taxa d’escombraries no presenti dèficit a data 1 de gener de 2025. Segons els informes tècnics de l’ajuntament, s’ha de modificar aquesta taxa abans del 31 d’octubre d’enguany, per tal que entri en vigor l’1 de gener de 2024 i així a finals de 2024 estar en equilibri i l’1 de gener de 2025, complir tal i com marca la norma 7/2022 d’equilibri financer del servei.

Rebaixa de l’IBI

D’altra banda, i per compensar aquesta pujada de la taxa de la recollida i tractament d’escombraries, el Ple va aprovar una modificació de la taxa de l’IBI amb una reducció d’un 10 %. L’alcalde va explicar que d’aquesta manera, i atenent a la bona salut econòmica de l’Ajuntament, s’aplica aquesta rebaixa de l’IBI per alleugerir la pressió a les famílies.

S’inicien de nou els tràmits per constituir l’empresa supramunicipal de serveis funeraris

El Ple d’aquest dijous també va debatre dues qüestions relatives a la societat supramunicipal de serveis funeraris. D’una banda, es va donar per finalitzat el procediment d’acord d’aprovació de la memòria justificativa d’aquesta societat pública que han de constituir els ajuntaments de Reus, Constantí, Vilaseca i Salou. El motiu és que un dels ajuntaments implicats va publicar la documentació fora del termini i després de les al·legacions formulades per dues mercantils privades, això ha suposat l’arxivament de totes les actuacions realitzades amb la necessitat d’iniciar novament el procediment.

Seguidament, es va aprovar l’acord per iniciar novament, des de zero, el procediment i la tramitació per a la creació d’aquesta societat supramunicipal de serveis funeraris, Funecamp.

Back to top