Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Subvenció adreçada a actuacions del Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023) anualitat 2023

Concepte: La Diputació de Tarragona subvenciona les actuacions incloses dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023 següents:

Projecte: Despeses corrents – Servei de neteja dels edificis públics

Cost de l’actuació: 267.553,75 euros

Import de la subvenció: 78.770,59 euros

Import total concedit: 78.770,59 euros

 

Projecte: Construcció de la sala de vetlles

Cost de l’actuació: 400.274,35 euros

Import de la subvenció: 315.082,38 euros

Import total concedit: 315.082,38 euros

 

Back to top