Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informació pública sobre subvencions rebudes

Subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, 2023

Concepte: La Diputació de Tarragona subvenció les actuacions de gestió de plagues i gestió dels animals domèstics durant l’any 2023

Gestió de plagues urbanes i gestió animals domèstics 2023
Cost de l’actuació: 9.300,00 euros
Import de la subvenció: 6.540,86 euros

Import total concedit: 6.540,86 euros

 

Back to top