Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí aprova un pla d’inversions de més de 12 MEUR per al període 2024-2030

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 6 de juny un Pla d’inversions de més de 12 MEUR (12.427.799 €) per al període 2024-2030. L’objectiu d’aquesta nova proposta d’inversions, que dona continuïtat al pla que es va aprovar per al període 2021-2024, és seguir un full de ruta per continuar amb el model transformador del municipi, amb una millora de la qualitat de vida i els serveis que es presten a la ciutadania. El pla ha estat aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC) i els abstencions d’ERC i VOX.

L’alcalde, Óscar Sánchez, ha explicat que “treballar amb planificació està donant els seus fruits, com ho demostren les xifres d’inversió tan importants que s’han executat en aquests darrers anys”.

Per implementar aquest nou pla d’inversions, el Ple d’aquest dijous ha aprovat una modificació de crèdit amb un suplement que s’afegeix als pressupostos de 2024 per un import de 3,9 milions d’euros, que es finançaran amb 2,8 milions d’euros de finançament inclòs al pressupost de 2024 i 1,1 milions d’euros corresponents al romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici 2023. Per altra banda, es preveu la contractació d’un crèdit extern de 4,5 milions d’euros a llarg termini (10 anys).

També es preveu una subvenció de 46.895 euros de la Diputació de Tarragona pel canvi de lluminàries LED del Polígon; 3 MEUR de previsió de la venda d’un terreny municipal del PPU-13; 100.000 euros de previsió del PUOSC de la Generalitat; i 805.000 euros del nou pla Impuls DipTa.

En el llistat d’actuacions previstes destaquen, en primer lloc, pel que fa a grans equipaments: 4,9 MEUR per a la construcció del Centre Cultural Teatre-Auditori; 420.727,76 euros per a la finalització de la sala de vetlles; 131.726, 65 euros per al projecte de la nova zona esportiva amb piscina coberta; i 10.000 euros per a un estudi de viabilitat per la construcció d’una futura residencia per a la gent gran.

En segon lloc, es preveu una partida de 551.806 euros per a diferents actuacions de manteniment i reparació a la via pública, a curt termini.

També es contempla una partida de 1,2 MEUR per al projecte de recuperació de l’antiga muralla i la urbanització del seu entorn.

Pel que fa la transició energètica, es preveu una partida de 150.000 euros per instal·lar plaques solars als edificis municipals i continuar amb la renovació de l’enllumenat LED.

D’altra banda, es preveu una inversió de 275.000 euros que es destinaran al pla de millora urbana, amb l’ampliació de voreres a diferents carrers.

D’altres inversions previstes són, entre d’altres, la construcció d’un skate-park amb parc infantil i pipi-can (301.244 euros), l’arranjament i adequació del 1r i el 2n pis de l’edifici on hi ha el local de l’Associació de Jubilats, al carrer La Coma ( 410.000 euros), la renovació de la pavimentació i serveis al carrer Sant Vicenç (900.00 euros), la renovació de la xarxa d’aigües al carrer Tarragona (73.975 euros) o la re-pavimentació de la 3ª fase (300.000 euros) i 4ª fase (300.000 euros) al Grup Centcelles.

Pel que fa al Polígon Industrial, es preveu la construcció d’una nau per a la Brigada i un espai per a la promoció del Polígon (900.000 euros). També es contempla una partida de 300.000 euros per a la renovació de la pavimentació i senyalització horitzontal i vertical tant al nucli urbà com al Polígon, entre d’altres.

Modificació de diverses ordenances fiscals      

L’altre punt destacat del Ple va ser l’aprovació de la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores d’impostos i taxes municipals, una proposta que va ser aprovada amb els vots favorables del PSC i els vots en contra d’ERC i VOX.

L’objectiu és realitzar una actualització general de les ordenances fiscals, en el cas dels impostos es modifiquen o adapten tant els tipus impositius com els coeficients generadors necessaris per a determinar la base imposable, així com també s’ajusten algunes bonificacions fiscals. I pel que fa a les taxes per prestació de serveis o per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local, s’ adapten a canvis normatius que han de formar part de la definició del fet imposable, o bé a l’actualització de tarifes, en atenció als requeriments dels diferents serveis afectats, i també al temps transcorregut des de la darrera modificació.

Back to top