Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí aprova la constitució de la societat funerària supramunicipal

L’Ajuntament de Constantí ha aprovat inicialment la constitució de la societat mercantil pública de caràcter supramunicipal, Funecamp que donarà servei als municipis de Reus, Constantí, Salou i Vila-seca. Aquest ha estat un dels punts acordats en la sessió extraordinària del Ple celebrat aquest dijous 27 de juny.

Es tracta d’un pas més en la creació d’aquesta empresa supramunicipal d’acord amb la memòria justificativa del projecte, aprovada prèviament pels plens municipals dels quatre municipis.

Durant el Ple també es va aprovar una operació de crèdit que s’afegeix al pressupost de 2024, per al finançament de les inversions previstes en el gran pla d’inversions 2024-2030 aprovat el passat 6 de juny. D’aquesta manera, es va donar el vist-i-plau a l’operació d’un préstec de 4,5 MEUR amb un termini de 10 anys d’amortització més una carència de 2 anys. Aquest punt va ser aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC) i els vots en contra d’ERC i VOX.

Estimació de les al·legacions al projecte d’expropiació del PPU-13

Un altre dels punts destacats va ser l’estimació parcial de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del projecte d’expropiació pel sistema de taxació conjunta dels propietaris no adherits a la Junta de Compensació del PPU-13, en referència al desenvolupament urbanístic dels terrenys on el grup LIDL preveu instal·lar un magatzem logístic de 200.000 m2, a la zona comercial de la Gavarres i en terme municipal de Constantí. Amb aquest tràmit, es deixa sense efecte el citat acord d’expropiació, que s’havia aprovat inicialment durant el Ple celebrat a l’octubre de 2023.

També es va aprovar un conveni de col·laboració amb el  Consell Esportiu del Tarragonès, mitjançant el qual es concedeix una subvenció de 2000 euros pel suport al funcionament del Consell Esportiu i per la dinamització de l’esport i de l’activitat física al municipi, en col·laboració amb les escoles.

En l’apartat esportiu, també es va proposar la presentació a la convocatòria 2024 del dels premis del Consell Esportiu del Tarragonès de l’equip Sub9 del Centre d’Esports Constantí, campió de lliga de la seva categoria

Finalment, es va aprovar la declaració d’obra d’especial interès per a l’aplicació de la bonificació del 95% en la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la llicència de 2 actuacions: les obres de rehabilitació a l’Institut Constantí, i la pintura de les façanes de l’edifici històric Mas Bové

Back to top