Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Serveis mínims adoptats en relació amb l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

L’Ajuntament de Constantí ha emès aquest diumenge 15 de març un Decret d’Alcaldia que fixa els serveis imprescindibles de l’Ajuntament, per tal de garantir la continuïtat dels serveis municipals mentre duri l’estat d’alarma decretat per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (SARS-CoV-2).

Aquests serveis mínims s’estableixen en:

-Serveis administratius, tècnics i econòmics: S’estableix una atenció telefònica centralitzada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 9 a 14 hores de dilluns a divendres assumida per torns entre el personal auxiliar administratiu. La resta del personal, i en la mesura que les seves funcions ho permetin, utilitzaran el teletreball.
-Brigada i servei de vigilància rural: Reten 24 hores i disponibilitat dels seus integrants a fi de poder actuar en tot moment, a disposició de l’Ajuntament per atendre necessitats que se’n derivin de la situació excepcional d’alarma
-Jutjat de Pau: Reten i disponibilitat, a disposició de l’Ajuntament per atendre els tràmits urgents que se’n deriven de la situació excepcional d’alarma
-Personal de comunicació: Reten i disponibilitat, a disposició de l’Ajuntament per atendre els tràmits urgents que se’n deriven de la situació excepcional d’alarma. Així com teletreball, si les funcions ho permeten.
-Tot el personal adscrit a centres de treball, dependents de l’Ajuntament de Constantí, que resten tancats d’acord amb la resolució d’alcaldia 252/2020, de data 12/03/2020, se’ls hi suspèn les jornades laborals atesa la situació excepcional d’alarma.

Podeu accedir al contingut íntegre del Decret: 20200315_Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2020-0256 [Serveis mínims Ajuntament de Constantí]

 

 

Back to top