Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Es reactiven els terminis dels processos de selecció de personal

L’Ajuntament de Constantí informa que amb data d’avui dilluns, dia 1 de juny, s’han tornat a activar els terminis establerts en els diferents processos de selecció que el consistori es troba tramitant i que es van haver de suspendre per la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Es tracta del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, de nou places d’auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Constantí, funcionari de carrera. El termini de finalització de presentació d’instàncies serà el 20/06/2020.

I el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, d’un/a tècnic/a mitjà/na en l’àmbit econòmic, grup A, subgrup A2, en règim de funcionari/a interí/na, amb borsa de reposició de l’Ajuntament de Constantí. La finalització del termini de presentació d’instàncies serà el 04.06.2020.

S’entendran presentades en termini totes les instàncies que s’han registrat del 14 de març a 31 de maig de 2020, i per tant no caldrà presentar novament la documentació.

20200601_Publicació_Anunci_Edicte reactivació de terminis (2)

Back to top