Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nou tràmit urbanístic per a la construcció d’una piscina coberta al municipi

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar en el Ple telemàtic del passat dijous 28 de maig un nou tràmit urbanístic per a la construcció de la piscina coberta i una zona esportiva annexa en l’illa de terrenys definida pels carrers Avinguda Vidal i Barraquer, Avinguda Onze de Setembre, carrer Jaume I i el carrer Joan Maragall, concretament la zona situada entre les dues escoles Mossèn Ramon Bergadà i Centcelles, i on actualment hi ha les piscines municipals. Durant el Ple del passat dijous es va aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que comportarà el canvi de qualificació d’aquests terrenys d’equipaments.

Cal recordar que, fins ara, aquesta zona estava qualificada d’equipaments educatius. Mitjançant aquesta modificació, els terrenys passaran de tenir la qualificació d’equipaments educatius a ser equipaments esportius. L’objectiu d’aquest canvi d’usos és que en aquests terrenys, s’hi acabi projectant un nou equipament esportiu com serà la piscina coberta i una zona esportiva annexa.

El passat mes de setembre es feia l’aprovació inicial d’aquesta modificació del POUM, i ara, després d’aquesta aprovació provisional, tan sols manca l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

En aquesta modificació urbanísitica s’ha inclòs, a requeriment dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, la reserva d’un espai de 1.800 metres quadrats confrontant amb l’escola Centcelles per a la possible ampliació del centre en un futur. D’aquesta manera, la superfície disponible per a la contrsucció de la piscina coberta i la zona esportiva queda en 10.789,82 m2.

Des de l’Ajuntament de Constantí s’ha informat que ja s’està treballant en el projecte de la piscina coberta i la zona esportiva annexa a través d’un concurs d’idees amb el Col·legi d’Arquitectes, basat en criteris de sostenibilitat mediambiental i eficiència energètica i econòmica, entre d’altres.

Back to top