Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La Comissió de Protecció Civil aprova l’homologació del DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil) de Constantí

El passat divendres 30 d’octubre es va celebrar una reunió telemàtica de la Comissió Plenària de Protecció Civil de Catalunya que va ser presidida pel Conseller d’Interior, Miquel Sàmper. A la reunió, que va comptar amb la presència de l’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, també van assistir la Secretària General d’Interior, Elisabeth Abad, la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Isabel Ferrer, els delegats territorials del Govern de la Generalitat i diferents representants de la pròpia Direcció General de Protecció Civil, així com d’altres direccions generals i organismes.
La Comissió va aprovar l’homologació de 33 plans d’emergències municipals i 150 plans d’autoprotecció d’activitats i instal·lacions. Entre els plans locals que es va aprovar cal destacar l’homologació del DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal) aprovat el passat 28 de novembre de 2019 pel Ple de l’Ajuntament de Constantí.

El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. A Constantí el DUPROCIM inclou plans d’actuació pels diferents riscos: aeronàutic, inundacions, risc químic, transport de mercaderies perilloses i ventades.

D’altra banda, la Comissió de Protecció Civil també va informar dels canvis que s’han fet al PLASEQTA, que es va aprovar en la darrera Comissió de Protecció Civil celebrada al febrer, derivats de la seva implantació i de les esmenes que van fer des del Departament de Salut, representants dels sindicats i de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).

Back to top