Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Comencen les obres de renovació de la xarxa d’aigua al carrer Falset

Aquesta setmana han començat les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Falset. L’actuació s’emmarca dintre del projecte de renovació de la xarxa d’aigua que inclou els carrers Falset, Raval de Sant Cristòfol i Carrer Girona.

Aquest projecte, que té un pressupost d’execució de 161.551,59 € (IVA inclòs), està dividit en 3 lots corresponents a la renovació de la xarxa d’aigua de cadascun dels 3 carrers. L’objectiu d’aquesta actuació és la substitució de la xarxa d’aigua potable dels esmentats carrers, atès que presenta moltes avaries. Les canonades d’aquests carrers, actualment, tenen una pressió de timbratge inadequada, massa justa per a la pressió requerida, un fet que comporta que la canonada pateixi una fatiga important al llarg dels anys. A més, es van instal·lar amb unes condicions inadequades del recobriment de protecció (àrids) de les canonades. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Constantí vol establir les intervencions necessàries per la renovació de la canonada d’aigua potable de polietilè i fibrociment dels citats carrers, per una xarxa de canonada de fosa de diàmetre 100 mm. També s’afegiran vàlvules de comporta i boques de reg.

Una vegada finalitzi la intervenció al carrer Falset començarà la renovació de la xarxa d’aigua al Raval de Sant Cristòfol, i finalment, s’executaran les obres al carrer Girona.

Back to top