Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí aprova un pla d’inversions sense precedents al municipi

Destaquen: l’acord pel replantejament d’un espai cultural ubicat a l’auditori iniciat l’any 2011, el projecte del nou complex esportiu, la sala de vetlles i la renovació de diversos carrers

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 15 d’abril, en sessió extraordinària, un pla d’inversions de més de 7 milions d’euros (7.036.009 26 €) per a reactivar l’economia del municipi en el context actual de pandèmia. El pla ha estat aprovat per unanimitat de tots els Grups Municipals.
 
L’any passat (2020) es va aprovar un pla de xoc necessari per fer front a les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia de la Covid-19, amb partides destinades a la protecció de l’ocupació, ajudes als sectors més vulnerables i al manteniment del teixit productiu. En el context actual, l’Ajuntament de Constantí posarà en marxa aquest ambiciós pla d’inversions de 7 milions d’€uros destinat a millorar la qualitat de vida i els serveis que es presten a la ciutadania i que, al mateix temps, contribuirà a la reactivació de la inversió i l’activitat econòmica. 
 
Per implementar aquest pla d’inversions el Ple d’aquest dijous ha aprovat una modificació de crèdit amb un suplement que s’afegeix als pressupostos de 2021 per un import de 4.952.318, 88 euros, que es finançaran, d’una banda, amb el romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior per import de 452.318,88 , i d’altra banda , amb la contractació d’un préstec de 4,5 milions a llarg termini (12 anys). 
 
En el llistat d’actuacions previstes destaquen:

En primer lloc, els 2 milions d’euros per a la transformació de l’auditori iniciat l’any 2011, replantejant un nou espai cultural de referència a Constantí. Un projecte en el que s’està treballant des de fa més d’un any de manera conjunta entre tots els Grups Municipals amb l’objectiu d’atorgar-li més funcionalitat.

En segon lloc, es preveu destinar 1.820.000 euros en obres de renovació integral dels carrers Sant Pere i Major (des de la plaça de les escoles velles fins a la rotonda de sortida a Tarragona).

A més a més, es destinaran 500.000 euros d’inversió en patrimoni: amb el projecte de rehabilitació de la muralla i l’antic refugi.

Tanmateix es contempla una partida de 100.000 euros per a l’ampliació i reparació del cementiri municipal. 

D’altra banda, s’inclouen les inversions ja previstes en els pressupostos de 2021 que es van aprovar al ple del mes de novembre: inversions amb fons propis (83.300 euros), inversions a finançar amb incorporació de romanents (841.348,93 euros), i les inversions procedents de la venda d’una finca del Polígon (1.159.041,45 €uros). Entre aquestes inversions s’inclouen el projecte executiu del nou complex esportiu amb piscina coberta (180.000 euros), la construcció de la sala de vetlles (400.000 €uros), la primera fase de renovació, de les voreres del Grup Centcelles (278.368,72 €uros), la renovació integral del carrer Serapi (200.672,73 euros) i la construcció d’una pista multiesportiva i skate a l’Avinguda Andorra (100.000 euros). 

Cal remarcar que tot aquest pla es realitzarà sense cap increment d’impostos municipals.
Per acabar, en aquest ple, també s’ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals del servei de clavegueram i depuració d’aigües residuals per a la rectificació d’una fórmula de càlcul i la inclusió de bonificacions en cas de fuites extraordinàries.

Back to top