Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova inicialment el projecte de renovació de la pavimentació d’un tram del carrer Jaume I i la zona del mercat

El passat 2 de desembre la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Constantí va aprovar inicialment el projecte de renovació de la pavimentació de les voreres d’un tram del carrer Jaume I (concretament el tram ubicat entre el carrer dels Horts i el carrer Centcelles) i la zona del mercat. 

Tenint en compte que l’estat de conservació del paviment en aquesta zona es troba força deteriorat, es realitzarà aquesta renovació de la pavimentació de les voreres en el tram entre el carrer dels Horts i carrer Centcelles, aprofitant aquesta actuació per pavimentar la zona on s’ubica el mercat, ja que el paviment també es troba en mal estat. 

L’actuació a realitzar es divideix en dos àmbits d’ actuacions:  la renovació del paviment de les voreres existents i adaptar-les a la mobilitat; i la renovació de tota la part del paviment del mercat, amb dues capes d’asfalt. 

El projecte comportarà la substitució del paviment i elements de vialitat, mobiliari urbà i vegetació d’aquesta zona, amb una superfície d’uns 2.600,00 m². El pressupost ascendeix a 232.115,24€  (IVA inclòs) i es preveu un termini d’execució de l’obra d’uns 3 mesos. Una vegada aprovat el projecte inicial, ara se sotmetrà a informació pública per un període de 30 dies mitjançant anunci al BOPT i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Aquesta actuació s’emmarca dintre del Pla d’inversions de 7 milions d’euros aprovat per unanimitat del Ple de l’Ajuntament per al període 2021-2024.

Back to top