Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí modifica i actualitza l’Ordenança de Convivència Ciutadana

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 3 de febrer una modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana. L’objectiu d’aquesta modificació és actualitzar la normativa de convivència i civisme, tenint en compte que l’actual Ordenança havia estat aprovada l’any 2008. Al llarg de tots aquests anys ha estat objecte de debat i s’han rebut suggeriments, sobretot referents als articles que conformen el seu procediment sancionador, ja que la realitat del municipi és canviant i la regulació s’ha d’anar adaptant a la realitat. Tots aquests suggeriments i les necessitats actuals, derivades de les circumstàncies socials i de convivència actuals al municipi, han fet necessària aquesta modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana, 14 anys després de la seva aprovació.

A banda d’altres modificacions i adaptacions, cal destacar dues novetats que s’estableixen en el nou marc normatiu: l’obligació de portar una ampolla d’aigua per recollir els orins dels animals domèstics i la regulació a nivell local dels vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics).

Aquesta modificació va ser aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals. El consistori es va comprometre, més enllà de la divulgació dels seus continguts, a dur a terme activitats de foment i promoció dels valors de la convivència i del civisme entre la ciutadania.

Durant el Ple d’aquest dijous s’ha aprovat també el conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili per a la realització de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran durant l’any 2022 al municipi. La novetat és que en aquest curs 2022, l’Ajuntament de Constantí es compromet a fer una aportació econòmica fins a un màxim de 2590 euros per cobrir el diferencial entre els ingressos generats i la totalitat de despeses de l’activitat. El conveni té una vigència d’un any, prorrogable fins a un màxim de quatre anys.

D’altra banda, també s’ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès per a la delegació de la gestió del servei de retirada, custòdia i, si s’escau, desballestament de vehicles abandonats del municipi. La formalització d’aquest nou conveni era necessària ja que l’actual conveni de delegació del servei ja havia vençut.

Un altre dels punts importants del Ple va ser donar compte de l’inici de l’expedient per la contractació del servei de redacció de la modificació del projecte bàsic del Teatre-Auditori.

Back to top