Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí presenta la nova Ordenança de Convivència Ciutadana

L’Ajuntament de Constantí ha realitzat aquest divendres 22 d’abril l’acte de presentació pública de la nova Ordenança de Convivència Ciutadana, que va ser aprovada pel Ple municipal el passat 3 de febrer amb el vot favorable de tots els grups municipals. L’acte de presentació s’ha fet a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

L’aprovació d’una nova Ordenança de Convivència Ciutadana respon a la necessitat d’actualitzar la normativa de convivència i civisme, tenint en compte que l’anterior Ordenança havia estat aprovada l’any 2008. Al llarg de tots aquests anys ha estat objecte de debat i s’han rebut suggeriments, sobretot referents als articles que conformen el seu procediment sancionador, ja que la realitat del municipi és canviant i la regulació s’ha d’anar adaptant a la realitat. Tots aquests suggeriments i les necessitats actuals, derivades de les circumstàncies socials i de convivència actuals al municipi, han fet necessària aquesta nova Ordenança.

La normativa regula una sèrie de mesures encaminades al foment i a la promoció de la convivència i el civisme a l’espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic.

La nova Ordenança de Convivència Ciutadana s’estructura en 9 capítols: Disposicions generals; Comportament dels vilatans i vilatanes a la via pública; Comportament dels vilatans i vilatanes respecte als espais i béns públics, parcs i jardins; Neteja i manteniment de béns públics i privats; Ocupació de la via pública i d’altres espais urbans; Animals domèstics; Contaminació Acústica; Normes relatives als establiments de concurrència pública i Règim Sancionador.

A banda d’altres modificacions i adaptacions, cal destacar dues novetats que s’estableixen en el nou marc normatiu: l’obligació de portar una ampolla d’aigua per netejar els orins dels animals domèstics i la regulació a nivell local dels vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics).

Durant les properes setmanes es realitzaran diferents sessions de presentació de l’ordenança de convivència a les diverses entitats i associacions del municipi, així com també a les escoles i l’Institut. El consistori es compromet, més enllà de la divulgació dels seus continguts, a dur a terme activitats de foment i promoció dels valors de la convivència i del civisme entre la ciutadania.

Back to top