Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar el passat 1 de desembre el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) conforme als compromisos adquirits amb la seva adhesió voluntària al Pacte de les Alcaldies. Aquest és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l’adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte l’any 2005 i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

En el pla s’inclouen 29 actuacions que suposen un estalvi de 23.121 tones de CO2eq i assolir l’objectiu de reducció del 40% de les seves emissions de GEH per habitant respecte l’any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l’Ajuntament, però també al consum energètic d’altres sectors inclosos en el PAESC: domèstic, serveis, transport i gestió de residus.

Per altra banda, el pla també contempla 18 actuacions d’adaptació al canvi climàtic que estan vinculades amb els següents sectors: edificis, aigua, agricultura i sector forestal, medi ambient i biodiversitat, planificació urbanística, salut, protecció civil i emergències i altres. Amb aquestes actuacions, el municipi incrementarà la seva resiliència davant dels diferents riscos i impactes causats pel canvi climàtic.

El cost de l’aplicació de les accions de mitigació proposades al PAESC, ascendeix a 1.861.402€ (IVA exclòs), encara que algunes de les accions proposades ja s’han executat i s’estan executant (com el canvi d’enllumenat a led, la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics, bonificacions fiscals a l’IBI i a l’ICIO per la rehabilitació d’edificis, per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum, la implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques al poliesportiu, la substitució progressiva dels vehicles municipals a híbrids (per exemple l’últim el del guarda rural i protecció civil), campanyes específiques per incrementar el percentatge de la recollida selectiva, accions a través de serveis socials per reduir la pobresa energètica, i més accions en altres àrees que ja s’estan implementant.

Back to top