Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Es reforça un any més la seguretat a les zones rurals durant la collita

Amb l’objectiu de millorar la seguretat a l’entorn rural del municipi, l’Ajuntament de Constantí ha contractat un any més un servei de guarda rural per tal de reforçar la vigilància de la zona agrícola del terme durant el temps de la collita de l’avellana.

La setmana passada tots els agents implicats (alcalde, regidors, Policia Local, Mossos d’Esquadra, guarda rural i pagesos del municipi) van mantenir una reunió informativa a la Sala de Plens de l’Ajuntament per tal de planificar i coordinar aquest servei. Generalment, aquest servei que treballa de manera coordinada amb la Policia Local s’iniciava a mitjans del mes d’agost però aquest any, a petició expressa dels pagesos del municipi, s’ha iniciat el dia 1 d’agost i finalitzarà a mitjans del mes d’octubre.

L’experiència i la valoració que s’ha fet del servei al llarg dels últims anys ha estat força positiva, ja que ha facilitat la comunicació i l’intercanvi d’informació i ha permès millorar la sensació de seguretat. Les funcions del guarda rural seran les de protecció dels béns i dissuasió de les persones que puguin cometre algun delicte o infracció administrativa en les finques del terme municipal. Amb la contractació d’aquest nou servei especial de vigilància i custòdia al medi rural, l’Ajuntament de Constantí vol donar seguretat al sector de la pagesia, que en els darrers anys ha patit constants robatoris.

Back to top