Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple de l’Ajuntament de Constantí aprova el compte general de l’exercici 2022

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha celebrat aquest dijous 5 d’octubre una nova sessió ordinària, que es va iniciar amb un minut de silenci en record de qui va ser alcalde i regidor Josep M. Franquès, que ens deixava el passat cap de setmana.

Durant el Ple s’ha aprovat el compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2022. El passat 4 de juliol, la Comissió Especial de Comptes ja va dictaminar favorablement l’aprovació del compte general de 2022. L’exercici es va tancar amb un romanent lliure per a noves despeses de 988.853 euros. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables dels regidors del PSC i les abstencions d’ERC i VOX. S’han incrementat els ingressos del consistori en un 14%, gràcies a les noves inversions que s’han fet al Polígon. L’alcalde, Óscar Sánchez, va destacar que durant l’any 2022 s’ha assolit un rècord històric pel que fa a inversió pública: 2.476.000 euros (durant l’any 2022, la inversió per habitant a Constantí ha estat de 370 euros quan la mitjana d’inversió per habitant en municipis similars és de 188 euros).

Aprovació inicial del projecte d’expropiació dels propietaris no adherits a la junta de Compensació dels terrenys del PPU-13

El Ple d’aquest dijous també va aprovar inicialment el projecte d’expropiacions de diversos solars ubicats als terrenys del PPU-13, que correspon al desenvolupament urbanístic del sector serveis a la zona de la Gavarres, a la part sud del nucli urbà de Constantí. En aquests terrenys, amb una superfície de 54 hectàrees, hi ha prevista la instal·lació d’un magatzem logístic del grup LIDL en una parcel·la de 185.000 m2, a banda d’activitats econòmiques menors, similars a les ja existents a la zona comercial de les Gavarres. Cal recordar que el passat mes de novembre de 2022, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Constantí va aprovar inicialment aquest PPU 13. Aquest passat 7 de setembre, la Junta de Compensació va presentar el projecte d’expropiació pel sistema de taxació conjunta. El punt aprovat pel Ple de l’Ajuntament fa referència a les expropiacions dels solars que no s’han adherit a la Junta de Compensació. El valor total d’expropiació de les finques dels propietaris no adherits a la Junta de Compensació és de 1.346.162,98€.  Aquest punt va ser aprovat amb els vots favorables del PSC, l’abstenció de VOX i els vots en contra d’ERC. Des del grup municipal d’Esquerra es va al·legar que “no és el moment processal oportú per portar aquest tema al Ple”.

Convenis de col·laboració amb el Departament d’Educació: Pla Educatiu d’Entorn i Programa de Formació i Inserció (PFI)

Un altre dels punts aprovats va ser l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Constantí referent als Plans Educatius d’Entorn del curs 2022-2023. El darrer conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament es va signar el passat 9 de març de 2022. Mitjançant aquesta addenda  es preveu una aportació econòmica de 5.700 euros per part d’Ensenyament i 900 euros per part de l’Ajuntament de Constantí per tal de desenvolupar totes les actuacions previstes en el Pla Educatiu d’Entorn del curs 2022-2023. A més, el Ple també va aprovar la ratificació del Decret d’alcaldia d’aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per al Pla Educatiu d’Entorn entre 2023-2027 

Un altre dels punts aprovats va ser el conveni marc amb el Departament d’Educació per a la realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Aquest conveni permetrà seguir desenvolupant a Constantí el PFI d’auxiliar de comercialització de productes i logística que es va començar a implementar dintre de l’oferta formativa de l’Institut de Constantí el curs passat 

Convenis amb el Consell Comarcal i l’Agència de Residus de Catalunya

Un altre dels punts aprovats va ser el conveni marc de col·laboració entre Ajuntaments de menys de 20.000 habitants i el Consell Comarcal del Tarragonès regulador del finançament, gestió i posada en servei de l’Oficina Tècnica Comarcal per a la transició energètica.  

A més, també es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Constantí al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els Sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors, així com l’adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics. 

Finalment, també es va aprovar la declaració d’obra d’especial interès per a l’aplicació de la bonificació del 95% en la quota de l’ICIO, per les obres de restauració de la façana de l’edifici històric de Mas Bové, a instancia de l’IRTA. 

Back to top