Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatòria d’incentius a empreses i nous emprenedors per al foment de l’ocupació

Aquesta setmana s’han publicat al BOPT les bases per a la concessió d’incentius a empreses i nous emprenedors, que un any més ha aprovat l’Ajuntament de Constantí amb l’objectiu de promoure l’ocupació i fomentar la contractació de persones aturades del municipi.

En la convocatòria d’aquest any 2023 es manté una partida de  50.000 euros destinada a subvencionar aquelles empreses que contractin aturats inscrits a la Borsa de l’Oficina de Treball municipal, així com també els incentius als nous emprenedors i la creació de noves empreses al municipi. Els beneficiaris d’aquestes ajudes són les persones físiques o jurídiques que contractin persones desocupades empadronades al municipi durant un període mínim de 6 mesos, i els nous emprenedors o les persones que estableixin noves empreses al municipi.

En aquesta convocatòria es mantenen els criteris per a la concessió dels incentius, que es van modificar l’any passat, quan es va establir un increment dels ajuts directes a les empreses que contractin aturats del municipi i també la quantitat per als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses a Constantí. Així, la quantitat de l’incentiu a les empreses per a noves contractacions és de 4.000€ per cada persona contractada al 100% de la jornada laboral amb contracte de termini mínim de 12 mesos; de 2.000€ per a contractes de termini inferior a 12 mesos i amb un mínim de 6 mesos; de 5.000€ per cada persona contractada major de 50 anys, al 100% de la jornada laboral amb contracte mínim de 12 mesos; de 5.000€ per a dones monoparentals amb fills menors de 21 anys, al 100% de la jornada laboral amb contracte mínim de 12 mesos; 5.000€ per a joves menors de 30 anys, al 100% de la jornada laboral amb contracte mínim de 12 mesos. En qualsevol cas, s’establirà un màxim de 3 ajuts per empresa.

Pel que fa als ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses a Constantí, es manté l’ajut de 4.000€ quan la durada de l’activitat sigui com a mínim d’un any.

Tots els interessats poden presentar la documentació per acollir-se a aquestes subvencions, fins el dia 31 de desembre d’aquest 2023. Les instàncies s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Constantí. Els interessats podran efectuar consultes o rebre assessorament a través de l’Oficina Municipal de Treball de l’Ajuntament de Constantí, al carrer Sant Pere 49 (planta baixa) o oficinadetreball@constanti.cat.

Podeu consultar la convocatòria al BOPT i tota la documentació en el següent enllaç: https://constanti.eadministracio.cat/transparency/63135dff-00fd-4968-b4d2-377774234a82/

Back to top