Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Subvencions per a finques rústiques en bon estat de conservació

Fins el dia 29 de desembre de 2023 es poden sol·licitar les subvencions destinades a bonificar l’impost sobre els béns immobles de les finques rústiques cultivades i netes, del terme municipal de Constantí. Els beneficiaris d’aquesta subvenció són els titulars de béns immobles de naturalesa rústica del terme que mantinguin en estat d’explotació, o en el seu defecte, sanejades o netes, les finques de la seva propietat.

La partida anual que destina l’Ajuntament a aquestes subvencions és de 14.000 euros i la quantia de l’ajuda pot arribar fins a un 30 % de la quota líquida de l’IBI rústic.

Els impresos per sol·licitar la subvenció es poden demanar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament. Cal adjuntar una còpia del DNI i els darrers rebuts de l’IBI de finca rústica.

Tota la informació i documentació a: https://constanti.eadministracio.cat/transparency/9f5e0e84-34db-42f1-ad81-c580dbec51c4/

Back to top