Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Les obres de renovació de la Plaça Federico García Lorca s’iniciaran aquest mes d’octubre

Dintre del pla de renovació de places i carrers del municipi, durant aquest mes d’octubre està previst l’inici de les obres de renovació i millora de la Plaça Federico García Lorca.

Els treballs se centraran en la renovació de la pavimentació, l’enllumenat públic, el mobiliari urbà i la jardineria.

El projecte preveu la demolició del paviment actual i la seva substitució per nou paviment de formigó estampat de 14 cm. de gruix; també se substituiran les lluminàries existents, i es procedirà a la demolició de la font cantonera que es troba fora de servei. En aquest espai, s’instal·larà una barana d’idèntiques característiques a les ja existents en aquesta plaça.

A més, es retirarà la palmera existent i es plantarà una olivera. Finalment, també s’instal·laran nous banc i papereres.

Les obres tindran un cost de 45.812,66 €uros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 mesos.

 

 

Back to top