Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova el nou Reglament del protocol i la concessió de premis i distincions honorífiques

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar aquest dimarts 23 d’octubre la proposta d’un nou reglament del protocol, el cerimonial i la concessió dels Premis i les Distincions honorífiques per part de la corporació. L’actual reglament es va aprovar l’any 1987, i segueix vigent a data d’avui. Des de l’Ajuntament de Constantí, i tenint en compte els canvis profunds que s’han anat produït a nivell social i polític, s’ha considerat oportú actualitzar i revisar aquest reglament, respectant la tradició i el costum local, regulant d’acord a la nova realitat social i legislativa.

Aquest nou redactat comprèn 53 articles que fan referència al protocol que cal seguir en els actes públics que organitzi l’Ajuntament, el cerimonial o conjunt de formalitats que cal observar en la celebració d’un acte oficial (símbols o distintius que han de lluir les autoritats municipals en aquests actes), i els honors i distincions que es concedeixen per honorar aquelles persones o entitats en mèrit a la tasca realitzada o a la conducta seguida al llarg de la seva trajectòria.

També es regulen els agermanaments amb altres poblacions, i finalment els premis atorgats a persones físiques o jurídiques com a reconeixement a les seves activitats, fites o millores en benefici del municipi.

D’entre els títols i distincions honorífiques que atorga l’Ajuntament es mantenen els títols de Fill Adoptiu i Fill Predilecte de Constantí, a més de la Medalla de la Vila. Dintre de les distincions honorífiques es mantenen els Premis Centcelles a diferents àmbits de la nostra societat en tasques  socials, culturals, cíviques, científiques, empresarials, artístiques, esportives i educatives.

La principal novetat és la creació dels Premis Tulcis, que  tenen per objecte premiar accions puntuals de mèrits extraordinaris realitzats durant un any per persones físiques, entitats i associacions en tasques relacionades amb els diferents àmbits de la societat, i que hagin suposat millores en benefici del municipi. El nou reglament també preveu la regulació dels reconeixements a les entitats i comerços locals, en funció de la seva antiguitat; i també el reconeixement a empreses de Constantí amb 50 anys o més d’antiguitat. Finalment, també es preveu un reconeixement a la longevitat, com a homenatge a les persones que visquin ala vila en arribar als cent anys d’edat.

Un cop aprovada aquesta proposta de reglament regulador, ara es sotmetrà a informació pública. La intenció del consistori és tenir-lo aprovat definitivament abans de final d’any per poder-lo aplicar a les distincions honorífiques que s’han d’entregar durant la propera Festa Major d’hivern.

Back to top