Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí finalitza el servei de reforç de la vigilància rural amb valoració molt positiva

Aquest mes d’octubre ha finalitzat el servei de guarda rural contractat per l’Ajuntament de Constantí amb l’objectiu de reforçar la vigilància de les zones agrícoles del terme municipal durant el temps de la collita de l’avellana, que s’iniciava el passat mes d’agost. Des de fa uns anys, en el marc de la seva política de sensibilitat, implicació i proximitat amb totes les entitats i col·lectius municipals i més concretament amb el sector de la pagesia, el consistori té contractat aquest servei amb la finalitat de reduir les incidències derivades de fets delictius i millorar la sensació de seguretat a la zona rural.

En aquest sentit, es valora de manera molt positiva aquest servei ja que s’han complert els objectius que es van marcar en una doble vessant:

-L’augment efectiu del nombre d’hores de vigilància del terme municipal així com una disminució molt notable dels robatoris.

– El servei prestat per l’agent rural, destacant la seva proximitat i empatia mostrada amb els pagesos, veïns i altres persones relacionades amb el món rural que ha facilitat la comunicació i l’intercanvi d’informació entre tots els agents implicats i millorar la sensació de seguretat.

Per últim, l’Ajuntament informa que es continuarà contractant aquest servei en les properes campanyes i temporades de collita. Amb la contractació d’aquest nou servei especial de vigilància i custodia al medi rural, l’Ajuntament de Constantí vol donar seguretat al sector de la pagesia, que en els darrers anys ha patit constants robatoris

Back to top