Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aquest estiu es realitzarà la 2a fase de les obres de reparació i millora a l’Escola Mossèn Ramon Bergadà

El Ple de l’Ajuntament de Constantí del passat dijous 28 de maig va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la declaració d’obra d’especial interès per a la bonificació del 95 % en la quota de l’impost sobre construccions,instal·lacions i obres en la llicència d’obres sol·licitada pels Serveis Territorials d’Ensenyament per a la 2a fase de les obres de reparació de patologies i millora de l’escola Mossèn Ramon Bergadà.

Es tracta d’un dels darrers tràmits abans d’iniciar aquestes obres que s’han d’executar al col·legi durant el pròxim estiu. Les obres de reparació de l’escola compleixen els requisits previstos en la regulació de l’ordenança fiscal de l’ICIO per aplicar aquesta bonificació. L’any passat, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ja va realitzar la primera fase d’aquest projecte de renovació i millora de l’escola, amb diverses intervencions de reparació i millora als dos edificis escolars que conformen el centre educatiu, i també amb una reforma de l’entorn urbanitzat dels edificis esmentats, per a minimitzar la influència de les argiles expansives que conformen el terreny.

En aquesta segona fase, es preveu una inversió de 382.111,37 €uros. El projecte preveu noves reparacions de millora a l’edifici de primària amb intervencions interiors i exteriors, instal·lacions, moviments de terres, enderrocs, fonamentació, paviments, serralleria, sanejament, equipaments i treballs de jardineria.

Back to top