Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí aprova un Pla de mesures per reactivar l’economia i el comerç local i reforça els ajuts socials

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 28 de maig un paquet de mesures socials i econòmiques excepcionals i d’urgència per tal de reactivar l’economia i el comerç local, i per ajudar a totes aquelles famílies en situació de vulnerabilitat a conseqüència de la crisi ocasionada per la Covid-19.

La sessió celebrada aquest dijous 28 de maig s’ha fet finalment de manera telemàtica, convertint-se així en el primer ple telemàtic de la història de l’Ajuntament de Constantí.

Des de l’Ajuntament es preveu que aquest Pla de mesures econòmiques i socials tingui un impacte econòmic total d’uns 2 milions d’euros, dels quals, 700.000 euros es destinaran a ajudes directes per a famílies, comerços i entitats. D’aquesta manera, s’ha decidit ajornar grans inversions que s’havien d’executar aquest 2020 i destinar els estalvis municipals a ajudar a les famílies i al teixit comercial i empresarial.

En aquest sentit, s’ha aprovat una modificació de crèdit als Pressupostos d’aquest 2020, amb un suplement de crèdit procedent del romanent de tresoreria per a despeses generals i incrementant detreminades partides per fer front a la situació actual. Així, s’ha creat una dotació pressupostària per a una nova línia de subvenció de foment de l’ocupació (70.000 euros); també es duplica la dotació per ajuts socials d’urgència (20.000 €uros); es contempla una dotació per a la necessària adquisició dels equips de protecció individual (EPI’s) (30.000 €uros), i s’incrementa la dotació de determinades subvencions com la destinada a Caritas, Unió de Botiguers i les AMPA dels centres educatius (35.000 €uros).

Una altra de les mesures aprovades han estat unes Bases per a la concessió d’una subvenció directa de fins a 1.500 euros destinada a comerços i autònoms que s’hagin vist afectats per l’estat d’alarma, unes ajudes que seran compatibles amb altres subvencions estatals o autonòmiques.

Dintre d’aquest paquet de mesures econòmiques s’ha aprovat la suspensió, durant el que queda de 2020 i tot l’any 2021, de la taxa d’ocupació pública de les terrasses d’establiments i de les parades del Mercat Municipal. Pel que fa a la resta de tributs municipals, s’ha ampliat el termini de pagament i podran ser fraccionats sense interessos.

També s’han aprovat unes Bases reguladores dels ajuts d’urgència social concedits per l’Ajuntament de Constantí d’acord amb l’actual normativa de subvencions que amplia els seus conceptes a les ajudes per a la cobertura de necessitats d’alimentació en situacions conjunturals puntuals d’atenció social urgent.

L’Ajuntament de Constantí té previst crear una Oficina única per a la gestió de totes aquestes ajudes socials i econòmiques.

Liquidació del pressupost 2019 i tràmits urbanístics: 2a fase de les obres al col·legi Mn. Ramon Bergadà i construcció d’una piscina coberta

El Ple d’aquest dijous també ha donat compte de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2019. El resultat pressupostari torna a ser positiu en 470.262,68 €. El consistori constantinenc continua amb una situació d’endeutament zero, que ha estat habitual al llarg d’aquests darrers exercicis.

D’altra banda, s’ha aprovat la declaració d’obra d’especial interès per a la bonificació del 95 % en la quota de l’impost sobre construccions,instal·lacions i obres en la llicència d’obres sol·licitada pels Serveis Territorials d’Ensenyament per a la 2a fase de les obres de reparació de patologies i millora de l’escola Mossèn Ramon Bergadà.

Finalment, s’ha aprovat provisionalment la modificació puntual del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que comportarà el canvi de qualificació dels terrenys d’equipaments on s’hi ha d’instal·lar la piscina coberta i una zona esportiva annexa.

Back to top