Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Constantí s’integra a la futura àrea metropolitana de Tarragona

El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà un pla director per ordenar l’àrea metropolitana de Tarragona, en la qual hi formarà part Constantí. El secretari de l’Agenda Urbana i Territori de la Generalitat, Agustí Serra, ha donat a conèixer aquest dilluns als alcaldes dels municipis afectats -Tarragona, Reus, Constantí, Salou, la Canonja i Vila-seca- els objectius de la iniciativa, com a pas previ a un procés participatiu per recollir les necessitats del territori. L’objectiu és ordenar els espais oberts i les infraestructures per possibilitar un marc de desenvolupament sostenible i de competitivitat econòmica, a l’estil del que ja s’ha fet a l’àmbit metropolità de Barcelona. L’àrea urbana de Tarragona, formada per sis municipis, abasta 185,66 quilòmetres quadrats, on hi viuen 300.984 persones, amb una densitat de 1.621 habitants per quilòmetre quadrat. Els objectius del pla són possibilitar un marc de competitivitat per al desenvolupament econòmic, establir un model de desenvolupament sostenible que integri la diversitat i ordenar els espais oberts i les infraestructures de l’àmbit.

Una vegada la Comissió de territori de Catalunya autoritzi l’inici de la redacció del pla, el primer pas serà elaborar un document d’objectius i propòsits generals. Aquest document se sotmetrà a un primer procés de participació ciutadana on es donarà veu tant als ajuntaments com als agents socials, econòmics i ambientals del territori, i a la ciutadania interessada. Les seves aportacions serviran per redactar un primer esborrany del pla que la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona aprovarà inicialment.

Després del període d’informació pública i audiència als ajuntaments, s’estudiaran les al·legacions que s’hagin presentat per incorporar-les si s’escau, i després la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona aprovarà el pla provisionalment. Després serà elevat a la Comissió de Territori de Catalunya per al seu darrer vistiplau. El conseller de Territori i Sostenibilitat signarà l’aprovació definitiva i el PDU es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), iniciant la seva vigència el dia següent.

Back to top