Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Es presenta l’exposició sobre les directrius de planejament urbanístic de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona

El Sindicat Agrícola de Constantí acull fins el dia 3 de març l’exposició “el futur del Camp”, relacionada amb el futur Pla Director Urbanístic metropolità del Camp de Tarragona, que ha d’ordenar les infraestructures, els assentaments i els espais oberts dels set municipis que formen la segona àrea metropolitana de Catalunya.

L’acte de presentació d’aquesta exposició va comptar amb la presència del cap dels Serveis Territorials d’Urbanisme, Francesc Santacana, a més de diversos representants de l’Ajuntament de Constantí encapçalats per l’alcalde, Óscar Sánchez. Santacana va destacar el potencial de Constantí a curt termini en matèria d’inversions, infraestructures, mobilitat i transport públic i va afirmar que en els pròxims anys el tramvia pot arribar al municipi.

Durant l’acte també es va fer la presentació del llibre “Directrius de planejament urbanístic de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona: el futur del Camp”, amb la presència del coordinador d’aquest treball, Josep Maria Solé, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la URV. Es tracta d’un document que recull, en primer lloc, el diagnòstic de l’estat de l’àmbit territorial que ha elaborat la URV en base a diversos estudis científics i emprant indicadors socioeconòmics, de mobilitat, habitatge o equipaments. També resumeix el resultat d’un primer procés participatiu que el Govern va dur a terme tant telemàticament com presencialment, amb nou taules de debat on hi van participar 270 persones. El resultat complert d’aquest procés es pot consultar al web participa.gencat.cat.

El diagnòstic del territori i les aportacions del procés participatiu van servir perquè la URV elaborés 20 directrius que es despleguen en 100 accions i que el Govern tindrà en compte per redactar el PDU. Aquestes directrius s’agrupen en sis eixos temàtics: mobilitat i accessibilitat; espais oberts i medi agrari; assentaments urbans; model econòmic; energia i metabolisme, i governança i àmbit territorial.

El treball, coordinat per Josep Maria Solé, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la URV, ha comptat amb un equip de treball integrat per arquitectes i estudiants de l’ETSA, així om amb un comitè científic d’investigadors de la Universitat de diferents àmbits de coneixement, de la mateixa Escola d’Arquitectura, el Departament d’Economia, el Departament de Dret Públic, el Departament de Geografia i el Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

L’àmbit del PDU comprèn els municipis de Reus i Cambrils, a la comarca del Baix Camp, i de Constantí, la Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca, a la comarca del Tarragonès. L’objectiu és determinar una ordenació racional, eficient, compartida i de consens d’àmbit metropolità, sobre la qual es materialitzin les dinàmiques econòmiques i socials sostenibles dels municipis de l’àrea directa i de la zona d’influència. El document haurà de ser coherent amb les determinacions del Pla territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT).

Back to top