Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informació pública sobre subvencions rebudes

Subvenció nominativa 2023 de la Diputació de Tarragona per a la redacció de projecte bàsic, executiu i concurs d’idees de l’obra del Centre Cultural Polivalent Constantí

Concepte: La Diputació de Tarragona subvenció l’actuació: redacció del projecte bàsic, executiu i concurs d’idees de l’obra del Centre cultural polivalent de Constantí.

Redacció dels projectes:
Cost de l’actuació: 174.487,00 euros

Import de la subvenció: 139.598,00 euros

Import total concedit: 139.598,00 euros

 

Back to top