Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí tanca l’exercici 2023 amb un romanent de tresoreria de més d’1 milió d’euros

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha donat compte de la liquidació del pressupost de 2023, que s’ha tancat amb un romanent de tresoreria lliure per a noves despeses d’ 1.107.518,44 euros, que es destinaran a noves inversions. Durant l’any 2023 s’ha assolit la segona millor xifra d’inversió pública històrica a Constantí, arribant als 2.257.000 euros.

Durant el Ple també s’ha aprovat l’augment retributiu addicional als empleats públics de l’Ajuntament de Constantí per l’any 2023, en aplicació de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023.

Un altre dels punts destacats del Ple va ser l’aprovació definitiva de la memòria justificativa per a l’exercici de l’activitat econòmica de serveis funeraris mitjançant una societat pública de caràcter supramunicipal, constituïda pels municipis de Constantí, Vila-seca, Salou i Reus.

D’altra banda, també es va aprovar la incorporació de l’Ajuntament de La Canonja, al Consorci per a la gestió de la televisió digital terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT).

Back to top