Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova la creació d’un Senat de la Gent Gran

El Ple Ordinari celebrat el passat dijous 31 de maig a l’Ajuntament de Constantí va aprovar els Estatuts per la creació d’un Senat de la Gent Gran de Constantí, un òrgan consultiu i de participació ciutadana que estarà composat per persones majors de 60 anys, que hagin contribuït al desenvolupament del municipi, tenen un vincle especial amb el territori i que han estat importants en diferents àmbits de la societat, ja sigui cultural, social, educatiu, esportiu o associatiu.

L’objectiu és oferir un espai de diàleg i reflexió sobre el Constantí actual i de futur. El Senat de la gent Gran de Constantí estarà format per l’alcalde i 6 persones que seran els senadors i senadores. En la seva composició s’intentarà garantir la paritat de gènere i el càrrec no serà retribuït ni podrà rebre indemnitzacions.

A banda de ser major de 60 anys, els senadors i senadores hauran de complir altres requisits: estar empadronat a Constantí com a mínim durant els darrers 10 anys, no ocupar cap càrrec polític (ni dins ni fora del municipi) ni haver-ho fet en els darrers 5 anys, i motivar l’interès de la persona postulant a través d’una carta.

La presentació de les candidatures serà mitjançant inscripció al Registre, acreditant el compliment dels requisits. El nomenament, en cas d’haver-hi més de 6 candidats, es farà per sorteig públic; d’entre les candidatures que no hagin resultat nomenades, es formarà una borsa per cobrir possibles baixes.El Senat  de la Gent Gran es renovarà cada 3 anys amb el 50% dels membres  i la periodicitat de les reunions serà com a mínim cada 6 mesos.

Back to top