Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova l’inici de l’expedient del nou contracte de la neteja viària i recollida d’escombraries

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dimecres 23 d’octubre l’inici de l’expedient de contractació i el plec de clàusules que han de regir el nou contracte de serveis de neteja viària, recollida i transport d’escombraries i gestió de la deixalleria. Es tracta d’un dels tràmits administratius previs abans que s’aprovi aquest nou contracte que ha de gestionar tots els serveis mediambientals del municipi. Cal recordar que l’actual contracte amb el Consell Comarcal del Tarragonès, data de l’any 2004. El nou contracte preveu implantar millores en el servei, amb més freqüències de recollida, afegint la neteja de parcs i jardins al contracte, una màquina hidronetejadora amb aigua a pressió durant tots els dies a Constantí, servei de neteja viària també els diumenges i festius, un camió de neteja superficial d’illes (bosses que la gent deixa fora els contenidors…), i incrementant noves illes de contenidors on hi ha problemes de saturació, entre d’altres millores.

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa.

La setmana passada, aquests punts es van debatre durant la primera sessió ordinària de la Comissió Informativa de Contractació. Aquest òrgan és una de les novetats d’aquest mandat municipal, i el Ple de l’Ajuntament en va aprovar la creació en la sessió celebrada el passat 10 de juliol. Aquesta Comissió de Contractació és una comissió informativa que dictamina les atribucions del Ple delegades en la Junta de Govern Local. La Comissió celebrarà sessió ordinària una setmana abans que es reuneixi la Junta de Govern local que tracti temes delegats del Ple. Està formada per cinc regidors: tres del grup municipal Socialista, un de Compromís i un del grup de Junts per Constantí.

Back to top