Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’obre la licitació del nou contracte de recollida de residus, neteja viària i deixalleria

La Junta de govern local de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 19 de desembre el plec de clàusules tècniques que han de regir el nou contracte de recollida de residus, neteja viària i deixalleria. Cal recordar que l’actual contracte amb el Consell Comarcal del Tarragonès, data de l’any 2004.

Amb un import total anual de 856.206, 96 euros, el contracte es divideix en dos lots. El primer lot, valorat en 849. 335,08 €uros anuals (IVA inclòs) té una durada de 4 anys prorrogable a un altre. Inclou el servei de recollida de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal.

El lot 2, valorat en 6.870,89 euros (IVA inclòs) també té una durada de 4 anys prorrogable a un altre, i inclou el control de la qualitat del servei.

El nou contracte preveu implantar diverses millores en el servei, com un increment automàtic de la recollida selectiva amb un servei de porta a porta comercial. Es preveuen també diverses campanyes informatives anuals per educar la ciutadania i les empreses en matèria de recollida selectiva.

Es garanteix la reposició automàtica dels contenidors, tant de superfície com de recollida comercial, i el nou contracte garanteix també un control constant de la realització i la qualitat dels serveis. Es contempla també la identificació electrònica de tots els contenidors, el que permetrà un registre de totes els actuacions de treball diàries. D’altra banda, es preveu l’increment de 3 noves illes de contenidors de superfície al carrer Jaume I (mercat), carrer Macià Martorell i carrer Joan Miró.

Pel que fa a la neteja viària, es contempla la utilització de nova maquinària més moderna, menys contaminant i més eficient i ecològica, i es preveu també la neteja d’aigua a pressió als carrers durant tots els dies. També s’ampliarà el  servei als diumenges i festius amb maquinària hidro escombradora

Pel que fa a la deixalleria, passarà de ser comarcal a municipal. Això suposarà un increment del nombre de dies d’obertura, de dilluns a dissabte, i una nova reglamentació per aconseguir un millor servei, més ecològic, net i sostenible.

 

Back to top