Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La Generalitat i l’Ajuntament de Constantí acorden resoldre les patologies estructurals dels habitatges del grup Centcelles

La directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Judith Gifreu, i l’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, han signat avui, dilluns 9 de març, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Constantí, l’acord pel qual s’estableix la planificació de tasques i la creació d’una comissió de treball per afrontar la problemàtica de les patologies estructurals al Grup Centcelles del municipi.

Mitjançant la signatura d’aquest acord les parts assumeixen el compromís d’impulsar les actuacions necessàries per a la resolució de la problemàtica de les patologies estructurals i les esquerdes que afecten els habitatges del Grup Centcelles de Constantí. L’acord estableix també un cronograma d’activitats a realitzar per les parts per tal de temporalitzar i coordinar les tasques necessàries.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és propietària d’una petita part del grup Centcelles, ja que la majoria dels immobles, un 85%, són ja de propietat privada perquè han exhaurit el seu període de protecció oficial.

Durant l’últim any, l’Ajuntament de Constantí ha realitzat obres de renovació de la totalitat de la xarxa d’aigua i clavegueram al Grup Centcelles. A més, aquest any s’ha contemplat als pressupostos municipals de 2020 una partida econòmica de 30.000 euros per a la contractació de tècnics destinats exclusivament a la millora del Grup Centcelles. Dintre d’aquesta tasca tècnica, una de les primeres mesures és treballar per a la constitució de les comunitats de propietaris als diferents immobles del barri que encara no estan constituïdes, d’aquesta manera es facilitarà i assessorarà als veïns per part de l’Ajuntament.

Per la seva part, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja té enllestit l’informe sobre les patologies, la valoració estimada de les actuacions a realitzar i està en estudi la possible col·laboració de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a l’auscultació del terreny i de les edificacions.

Avui també s’ha constituït una Comissió de treball, formada per tècnics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’Ajuntament que es reunirà amb regularitat per a fer el seguiment de les tasques i activitats.

Després de la constitució de les comunitats de propietaris que falten, l’Ajuntament de Constantí i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, convocaran als veïns del barri a una reunió conjunta per informar-los dels procediments que hauran de seguir i les mesures que s’hauran d’adoptar.

Back to top