Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple de l’Ajuntament aprova els pressupostos per al 2021 amb més inversió i atenció social

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 26 de novembre els pressupostos generals de l’exercici 2021. La proposta va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC) i les abstencions dels grups municipals de Compromís per Constantí i Junts per Constantí. El total del Pressupost municipal per a l’exercici 2021 se situa en 10.414.441,45 €uros, amb un increment del 15,55 % respecte del pressupost de 2020 (que va ser de 9.012.730 €). Un any més, aquest pressupost es basa en l’endeutament zero del consistori.

En el capítol d’inversions, es preveu una dotació de 1.242.341,45 €, dels quals 1.159.041,45 € es corresponen a inversions que es finançaran amb càrrec a patrimoni públic del sòl industrial, concretament de la venda d’una finca adquirida gratuïtament gràcies a la tramitació del projecte de reparcel·lació del PPU-10 al Polígon. Aquestes inversions seran les següents: construcció d’una pista esportiva polivalent i Skate a l’Av.Andorra (100.000 €), projecte executiu del complex esportiu amb piscina coberta (180.000 €), 1a fase de la renovació de voreres al Grup Centcelles (278.368,72 €), renovació de la pavimentació i el clavegueram c/Serapi (200.672,73 €) i construcció d’una Sala de Vetlles (400.000 €). A més, es contempla una partida de 50.000 €uros amb fons propis destinada a la finalització de les expropiacions de les cases de la muralla del c/Sant Pere i l’arranjament del camí de la Pedrera.

Els comptes generals de l’any 2021 preveuen un increment de la despesa social. Així, s’ha incrementat la dotació de la subvenció destinada a Càritas fins als 19.000 euros (augment del 111%), i també s’incrementa la quantitat destinada a ajuts d’urgència social fins als 36.000 euros (augment del 80%). També es manté la partida de 130.000 euros per a les beques menjador i una partida de 10.000 euros destinada a ajuts d’urgència per a lloguers. I també es contemplen les partides destinades als Plans d’Ocupació Local (150.000) i els 50.000 euros dels incentius adreçats a fomentar l’ocupació. D’altra banda, s’incrementen subvencions nominatives a entitats i associacions del municipi i es crea una de nova per la creació del cos de protecció civil de Constantí.

En l’apartat de taxes, la recaptació de determinades taxes i preus públics han vist reduïda la previsió en un 25 %, conseqüència de possibles reduccions derivades de restriccions d’aforaments o serveis a conseqüència de la Covid-19 (taxes per assistència a la Llar d’Infants municipal, escola de música, pavelló poliesportiu o ingressos derivats de la publicitat en la festa major).

Referent a la taxa reguladora del servei de subministrament d’aigua potable, s’elimina la quota de consum mínim i es redueix la tarifa al primer tram de consum, amb l’objectiu d’incentivar l’estalvi en el consum d’aigua amb l’aplicació de la progressivitat fiscal més real vers el consum real.
A més, cal recordar que durant l’any 2021 es condonaran les taxes d’ocupació pública de les terrasses d’establiments i de les parades del Mercat Municipal.

En l’apartat de despeses, en el capítol de béns corrents i serveis, s’incrementen les partides corresponents al servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, per les millores i l’augment de les prestacions que suposarà el nou contracte integral d’aquest servei, que assumirà de forma directa l’Ajuntament. En aquest apartat també s’ha incrementat la dotació pressupostària destinada al manteniment de parcs i jardins i s’ha contemplat una partida per a la compra d’EPI’s.

En relació als pressupostos municipals per a l’any 2021 l’alcalde, Oscar Sánchez, ha subratllat que “per al pròxim 2021 es condonen taxes, es congelen impostos i es crea una nova distribució de l’aigua, més real vers el consum real i incentivant l’estalvi amb progressivitat fiscal, amb l’objectiu de qui menys gasta tindrà un estalvi.” A més, ha afegit que “es tracta d’uns pressupostos que preveuen més inversió pública, una major qualitat en els serveis que ofereix l’Ajuntament (aigua potable, neteja viària i recollida d’escombraries, i jardineria), un increment dels recursos d’ajuda social i endeutament zero del consistori”

Back to top