Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Punt d’Autoocupació Incorpora. Servei d’Assessorament gratuït

Aquesta setmana s’ha posat en marxa d’un servei gratuït d’assessorament per a les persones emprenedores del Punt d’Autoocupació Incorpora (PAI) de la Fundació “La Caixa”. Amb la col·laboració de la Fundació Formació i Treball el servei d’atenció a emprenedors serà els dilluns a l’Oficina Municipal de Treball (sempre amb cita prèvia). El passat mes de novembre es va fer la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Constantí i la Fundació Formació i Treball-Delegació de Tarragona en el marc del programa Incorpora de la Fundació “La Caixa. La durada del conveni de col·laboració serà d’un any i es podrà prorrogar anualment, previ acord de les parts.

A través del Punt d’Autoocupació Incorpora s’ofereix un servei de suport i acompanyament a l’autònom/emprenedor abans, durant i després de la creació de la pròpia empresa o de la seva activitat econòmica. Té com a missió fomentar la inclusió social i laboral mitjançant l’activitat emprenedora i d’autoocupació, especialment dirigida a les persones que es troben en una situació laboral precària o d’exclusió social, o en risc de patir-la.

L’Ajuntament de Constantí, a través de l’Oficina Municipal de Treball, informarà a tots els/les usuàries que vulguin posar en marxa un projecte empresarial o d’autoocupació dels serveis que ofereix aquest Punt d’Autoocupació. De la seva banda, la Fundació Formació i Treball facilitarà la presència d’un/a tècnic/a especialista que atendrà els usuaris o usuàries interessats en aquest servei.

Més informació a: Oficina de Treball, carrer Sant Pere 49 i telèfon 626 99 31 04 i autoocupacio@formacioitreball.org

Back to top