Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí i l’Associació Aurora renoven l’acord de custòdia del riu Francolí

L’Ajuntament de Constantí i l’Associació Aurora, entitat social que integra persones amb problemes de salut mental i que promou la recuperació ambiental del curs baix del riu Francolí, han signat un nou acord per a la custòdia del tram de riu que passa pel terme municipal de Constantí. L’objectiu es preservar els valors naturals del territori i plantejar un seguit d’accions adreçades a la conservació de la biodiversitat d’aquest entorn.

En el marc d’aquest acord de custòdia es planteja portar a terme actuacions encaminades a l’eliminació d’espècies de flora invasores, com ara la canya i l’ailant, i a la recuperació dels camins. També es pretén organitzar jornades de voluntariat ambiental en les quals participin els veïns.

Les parts estan d’acord en la necessitat de fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials, perquè en puguin gaudir totes les persones i també les generacions futures.  Per aquest motiu, l’Ajuntament de Constantí i l’Associació Aurora han renovat aquest marc de col·laboració per dur a terme aquesta iniciativa de custòdia del territori.

L’àmbit d’aquest acord es situa a les riberes del riu Francolí, al terme municipal de Constantí, i abasta 2,3 quilòmetres de longitud aproximadament.

Back to top