Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informació pública sobre subvencions rebudes

Subvenció per a les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal, curs 2022-2023

Concepte: La Diputació de Tarragona subvenciona les despeses de les escoles de música municipals, curs 2022-2023:

Escola Municipal de Música “Rafel Gibert Recasens”

Cost de l’actuació: 151.623,82 euros

Import de la subvenció: 25.877,03 euros

Import total concedit: 25.877,03 euros

 

Back to top