Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Finalitzen les tasques de pintura a la façana de l’antic escorxador

L’Ajuntament de Constantí ha realitzat, durant les darreres setmanes, treballs de pintura a l’exterior de l’edifici de l’antic escorxador municipal, ubicat al carrer Sant Pere número 42. Aquests treballs suposen la culminació d’un procés d’obres de millora i rehabilitació integral d’aquest equipament municipal, que s’iniciaven l’any 2013. Aquesta actuació del 2013 va consistir en una reconstrucció total de l’antic escorxador per a destinar-lo a magatzem municipal. Els treballs van comportar la reconstrucció integral de la teulada, la construcció d’una nova escala interior per comunicar la planta baixa i l’altell, la rehabilitació de paraments interiors i la rehabilitació de les façanes.

Precisament, durant aquests treballs de pintura que s’han fet durant aquest 2019, t s’ha fixat com a data a la façana principal de l’edifici l’any 1889. Anteriorment, la data que constava a la façana de l’edifici era l’any 1912. Aquest canvi de data ve motivat després d’un ampli treball d’investigació que s’ha realitzat per part de l’Arxiu Històric municipal. D’aquesta consulta se n’ha pogut extreure documentació històrica que ve a confirmar que l’any 1889  es va construir un escorxador municipal en el mateix lloc que ocupa actualment, encara que no queda clara exactament l’envergadura de la construcció. Immediatament, va començar a funcionar com a escorxador públic.

El 1912, l’Ajuntament de Constantí compra el local al seu propietari i procedeix a fer-hi unes obres de reforma importants.

El fet que s’hagi gravat l’any 1889 a la façana principal respon, doncs, al fet que les primeres referències documentals existents reflecteixen que va ser aquell any 1889 quan l’edifici es va començar a utilitzar com a  escorxador.

 

 

 

Back to top