Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple aprova els pressupostos de l’exercici 2022

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 2 de desembre els pressupostos generals de l’exercici 2022. La proposta va comptar amb els vots favorables del PSC i Compromís per Constantí i el vot en contra de Junts per Constantí.

El total del Pressupost municipal per a l’exercici 2022 se situa en 9.742.550 €uros,un 6,5 % menys que el pressupost de 2021 (que va ser de 10.414.441, 45 €).

Aquest pressupost preveu la congelació d’impostos i noves bonificacions com la de l’IBI (aprovada en el Ple del passat mes d’octubre) amb un 50% de bonificació de l’impost durant 3 anys per aquells veïns i veïnes que instal·lin plaques solars fotovoltaiques

D’altra banda, es preveu una major inversió pública gràcies al gran Pla d’inversions 2021-2024 aprovat el passat mes d’abril amb més de 7 milions d’€uros d’inversió, que es finançaran amb càrrec al Romanent de tresoreria. Algunes d’aquests inversions ja s’han executat durant aquest any 2021 (renovació xarxa d’aigua dels carrers Falset, Girona i Raval de Sant Cristòfol; renovació integral carrer Serapi; millores al cementiri municipal) i d’altres es troben en fase de tramitació i es començaran a executar en les pròximes setmanes.

Pel que fa a les despesa social, es manté la dotació de la subvenció destinada a Càritas de 19.000 euros, i també la quantitat destinada a ajuts d’urgència social fins als 36.000 euros. Es manté la partida de 130.000 euros per a les beques menjador i una partida de 10.000 euros destinada a ajuts d’urgència per a lloguers.

També es contemplen les partides destinades als Plans d’Ocupació Local. D’altra banda, d’acord amb la Llei General 38/2003 General de Subvencions es manté la dotació amb caràcter nominatiu de subvencions a entitats i associacions i projectes singulars: subvencions per a la contractació d’aturats del municipi i per a nous emprenedors (amb una partida de 50.000 €uros); pels treballs de recerca dels alumnes de l’Institut i pels millors expedients acadèmics; subvencions a l’IBI rústic per finques cultivades i netes; el projecte “Constantí, posa’t bonic”; i l’aportació als treballs d’investigació a la vil·la romana de Mas dels Frares”.

En l’apartat de taxes es preveu una variació a l’alça de l’11,5 % respecte les previsions de 2021 per l’actualització de la taxa del servei i la depuració d’aigua a les empreses del Polígon; també hi ha un increment en els preus públics, degut a la recuperació de l’activitat en nivells similars al 2019 en serveis com la Llar d’infants, l’Escola de Música, el Pavelló Poliesportiu i la Piscina municipal.

L’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, ha parlat d’un pressupost realista, “amb congelació d’impostos i noves bonificacions com la de l’IBI, més inversió pública gràcies a l’ambiciós Pla d’inversions de 7 milions d’euros aprovat el passat mes d’abril” i ha afegit que es dotarà de major qualitat als serveis que dona l’Ajuntament “gràcies a les licitacions de contractes com el de la recollida selectiva neteja viària i deixalleria o el de l’aigua”, entre d’altres. Finalment, s’ha referit a una major eficiència en la resolució dels recursos d’ajuda d’emergència social, “tal i com es pot contrastar en les liquidacions dels darrers exercicis”.

Modificació de la plusvàlua

Un altres dels punts del Ple d’aquest dijous ha estat l’aprovació de la modificació de la plusvàlua,  l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, d’acord amb les últimes modificacions de la normativa reguladora d’aquest impost a causa de la recent jurisprudència del TC. Amb l’adaptació d’aquesta ordenança, la previsió és que l’Ajuntament ingressarà per aquest concepte, aproximadament, un 21% menys que en anys anterior.

Durant el ple d’aquest dijous també s’ha aprovat l’adhesió al conveni de col·laboració per regular el funcionament del sistema integrat de gestió dels envasos i del paper/cartró

A més, s’ha prorrogat fins el 31 de desembre de 2022 el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació del tractament de la fracció orgànica dels residus municipals a través de Secomsa.

D’altra banda, en el marc del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Reus en matèria de sanejament, s’ha encarregat a l’empresa “Aigües de Reus” la licitació i execució de diverses obres de millora a l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) del Polígon Industrial de Constantí, per valor de  417.379€ .

Back to top