Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Institut de Constantí oferirà un PFI d’auxiliar de comercialització de productes i logística

Durant el curs 2022-2023, l’Institut de Constantí amplia la seva oferta formativa amb la implantació d’un PFI (Programa de Formació i Inserció) d’auxiliar de comercialització de productes i logística. En el marc de la celebració dels 25 anys del centre, l’Institut de Constantí assumeix aquest nou repte i obre la porta a la FP implementant per primera vegada un programa d’aquesta tipologia.

El Departament d’Educació ha fet una aposta per l’Institut de Constantí per desenvolupar aquest programa de formació i inserció, que s’impartirà al centre i que serà una de les grans novetats del projecte educatiu el curs vinent. Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals. A Constantí estarà dedicat al sector de la logística aprofitant el potencial en aquesta matèria del Polígon Industrial del municipi.

Els PFI s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva durada és d’un curs acadèmic (1.000 hores). Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l’assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l’entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s’aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals. Amb els PFI, d’una banda, es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l’altra, l’aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

Per a més informació, preinscripció i matrícula cal adreçar-se a la Secretaria de l’Institut, trucant al telèfon 977 52 40 11 o al correu electrònic pfi@institutdeconstanti.cat

Tota la informació a:

Back to top