Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Comencen les obres de renovació i millora al carrer Major

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de renovació de la pavimentació i els serveis del carrer Major, en el tram de l’entrada sud al municipi. Es tracta d’una de les actuacions més importants a la via pública previstes en el gran pla d’inversions 2021-2024 aprovat per l’Ajuntament de Constantí. El projecte té un pressupost d’execució de 954.417,07 €uros (IVA inclòs), amb un termini d’execució aproximat de 6 mesos. Es preveu que la finalització del projecte sigui pels volts del mes de febrer del 2023.

El projecte permetrà la renovació i millora de la pavimentació i els serveis del carrer Major, des de la rotonda d’entrada fins a la plaça de les Escoles Velles. Comportarà actuacions a la xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigua. En aquest sentit, es farà una lleugera adaptació de les rasants per conduir l’aigua pluvial; pel que fa a la xarxa d’aigua, es procedirà a la substitució de la xarxa actual i es desplaçarà el col·lector a la zona de calçada (actualment es troba a la voravia).

Els treballs comportaran també la substitució de l’enllumenat públic a tipus LED i la instal·lació de canalització de telecomunicacions (2 tubs de 90 mm). D’altra banda, es reasfaltarà la calçada mantenint el seu ample actual i es farà la substitució de la voravia amb peces tipus adoquí, vorada i guals de formigó. També es realitzaran canvis en la senyalització del carrer i es renovaran els elements del mobiliari urbà, amb la instal·lació de nous bancs i papereres. El projecte també preveu l’eliminació i substitució de l’arbrat existent i la instal·lació de reductors de velocitat.

L’àmbit d’actuació comprèn una superfície de 8.350 m2. L’execució del projecte es farà en diferents fases i per trams.

Afectacions viàries i dispositiu de mobilitat alternatiu

Des de l’Ajuntament de Constantí s’ha informat que la Policia Local establirà un dispositiu de mobilitat alternatiu que anirà canviant a mesura que avancin les obres. Així mateix, s’han habilitat vies alternatives tant d’entrada com de sortida a la població, especialment en sentit sud direcció Tarragona capital i polígon de Riu Clar. Paral·lelament, s’han produït afectacions al servei interurbà d’autobusos Plana i han quedat anul·lades les dues parades de bus del carrer Major (la de davant l’Ajuntament i la del Parc dels Garrofers); la del carrer de Les Creus; les dues del carrer Sant Pere; i la del carrer de Josep Maria de Segarra.

Aquestes parades es traslladen provisionalment davant del supermercat CONSUM (“plaça del tractor”) i al carrer Flix (prop del camp de futbol municipal).

Back to top