Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informació pública sobre subvencions rebudes

Subvenció adreçada a salut Pública per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, convocatòria 2023

Concepte: La Diputació de Tarragona subvenciona les actuacions per a gestió de salut Pública per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals i DEAS, convocatòria 2023

Tipus 2 – Piscines
Cost de l’actuació: 12.584,00 euros
Import de la subvenció: 8.443,00 euros

Tipus 3 – DEAS
Cost de l’actuació: 8.409,74 euros
Import de la subvenció: 2.532,90 euros

Import total concedit: 10.975,90 euros

 

Back to top