Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí manté els ajuts per a nous emprenedors i empreses que contactin aturats del municipi

Amb l’objectiu de fomentar la contractació de persones aturades del municipi, l’Ajuntament de Constantí manté per aquest any 2019 la partida de 50.000 euros destinada a subvencionar aquelles empreses que contractin aturats inscrits a la borsa de l’Oficina de Treball municipal , així com també els incentius als nous emprenedors i la creació de noves empreses al municipi. Els beneficiaris d’aquestes ajudes són les persones físiques o jurídiques que contractin persones desocupades empadronades al municipi durant un període mínim de 6 mesos, i els nous emprenedors o les persones que estableixin noves empreses al municipi.

La Junta de Govern Local va aprovar el passat 12 de setembre les Bases per a la convocatòria 2019 per a la concessió d’aquests incentius a empreses i nous emprenedors, que aquesta setmana s’ha publicat al BOPT.

La quantitat de l’incentiu a les empreses per a noves contractacions és de 3.000 euros en cas de contractació per un període d’un any. En el cas que l’empresa contracti el treballador per un període mínim de 6 mesos però inferior a 1 any, l’incentiu serà de 1.500 euros; D’altra banda, la quantitat de l’incentiu a les empreses puja de 3.000 a 4.000 euros en els següents supòsits: – contractació de persones majors de 50 anys (proporcional si és a temps parcial); – contractació de famílies monoparentals amb fills menors, i joves menors de 30 anys.

En el cas dels incentius als nous emprenedors, aquesta quantitat es manté en 3.000 euros.

Les bases ofereixen també la possibilitat de fer un pagament anticipat de l’ajut en forma de bestreta, durant els dos primers mesos de contractació. En el cas dels nous emprenedors, en el període mínim d’un any de durada de la nova activitat.

Tots els interessats poden presentar la documentació per acollir-se a aquestes subvencions, fins el dia 31 de desembre d’aquest 2019. Les instàncies s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Constantí. Per a més informació: Oficina Municipal de Treball (carrer Sant Pere 49, planta baixa) o trucant al telèfon 977 19 08 21.

Tota la informació a: https://constanti.eadministracio.cat/board/975040b6-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Back to top